Coaching

Moje podejście do coachingu:

Pracuję zgodnie z moim autorskim modelem NOVO, a także mapą i modelem CoachWise – narzędziami akredytowanymi przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF). Prowadzę coaching bazujący na potencjale, który jest w Kliencie.

 

Skuteczność mojego coachingu opiera się przede wszystkim na:

  • celowości (pracujemy na celach zorientowanych w czasie i zawsze sprawdzamy jak to, co dzieje się podczas coachingu, koresponduje z postawionymi celami)
  • partnerstwie (zbudowaniu relacji, w której coach z Klientem pracują wspólnie, doskonale znając swoje role i odpowiedzialność)
  • zaufaniu (postrzegam Klienta jako kreatywnego, kompletnego, dobrego, posiadającego wszelkie zasoby do realizacji jego celów – praca coacha opiera się na odblokowaniu potencjału, a następnie dostarczeniu niezbędnego wsparcia).

DSC_6857

Wsparcie dodatkowe w coachingu to (OPCJA):

– on-the-job training – trening na próbce pracy
– shadowing – obserwacje osoby wspieranej podczas realnych działań biznesowych
– feedback – udzielanie informacji zwrotnych
– doradztwo – korzystam z 12-letniego doświadczenia w biznesie
– treningu indywidualnego – posiadam autorskie programy szkoleniowe.

Możesz się ze mną skontaktować telefonicznie:

+48 535 435 085 – Michał Bloch, MCC ICF

lub mailowo: coach@wolnylancer.pl